Sansestimulering
til borgere med demens.

Rådgivning er en del af løsningen

Med CalmViso-løsningen følger også direkte adgang til vores demensfaglige support, hvor du kan få svar på spørgsmål og sparre med en kompetent demensfaglig person.

Rådgivning er en del af løsningen

Med CalmViso-løsningen følger også direkte adgang til vores demensfaglige support, hvor du kan få svar på spørgsmål og sparre med en kompetent demensfaglig person.

Book et møde

Hør mere om løsningen hos jer – eller os. I kan også få en demo af demensstuen hos os i Birkerød eller på et plejecenter tæt ved jer.

Book et møde

Hør mere om løsningen hos jer – eller os. I kan også få en demo af demensstuen hos os i Birkerød eller på et plejecenter tæt ved jer.

Mennesker med demens er nogle af de svageste borgere i samfundet og nogle af de sværeste at hjælpe. Så det er skønt at se, at stimulistuen rent faktisk kan gøre en positiv forskel for dem.

Anette Wintlev-Jensen
Plejecenterleder
Plejecentret Lindehaven

Netværksmøder hele året

Vi afholder løbende netværksmøder om demens og velfærdsteknologier. Møderne afholdes forskellige steder i landet. Tjek kalenderen for næste netværksmøde.

Netværksmøder hele året

Vi afholder løbende netværksmøder om demens og velfærdsteknologier. Møderne afholdes forskellige steder i landet. Tjek kalenderen for næste netværksmøde.

En borger med demens påvirkes af mange forskellige faktorer både inde i personen selv og fra omgivelserne. Ifølge sanseintegrationsteorier kan det at påvirke sanserne hos en borger med udadreagerende adfærd fremme trivsel og tryghed samt begrænse borgerens oplevelse af stress, uro og angst.

Bliv ringet op

Indsæt venligst Navn
Indsæt venligst Telefonnummer