Artikler om demens

En borger med demens påvirkes af mange forskellige faktorer både inde i personen selv og fra omgivelserne. Ifølge sanseintegrationsteorier kan det at påvirke sanserne hos en borger med udadreagerende adfærd fremme trivsel og tryghed samt begrænse borgerens oplevelse af stress, uro og angst.

Der er forskellige tilgange til pleje og omsorg af borgere med demens. Metoderne varierer alt efter typen og stadiet af den enkelte borgers demenssygdom. Den mest udbredte metode er ‘reminiscens’.

Der er forskellige tilgange til pleje og omsorg af borgere med demens. Metoderne varierer alt efter typen og stadiet af den enkelte borgers demenssygdom. Den mest udbredte metode er ‘reminiscens’.

Tredobling af demensramte

Det forventes, at antallet af demensramte i verden vil tredobles frem mod 2050. Det svarer til 132 mio. mennesker.

Kilde: World Alzheimer Report, 2015

Tredobling af demensramte

Det forventes, at antallet af demensramte i verden vil tredobles frem mod 2050. Det svarer til 132 mio. mennesker.

Kilde: World Alzheimer Report, 2015

En af følgevirkningerne ved demens er, at man gradvist mister sine funktionsevner. Hos den enkelte kan det medføre en følelse af identitetstab, tab af selvbestemmelse og værdighed, som kan give anledning til stor frustration og afmagt.

Oplev Demensstuen

Hvad øjet ser, og hvad øret hører, findes allerede i sindet. Book en demo af Demensstuen hos Public Intelligence i Odense, i Birkerød eller på et plejehjem nær jer. Ring på: 7060 2272 eller Book demo.

Oplev Demensstuen

Hvad øjet ser, og hvad øret hører, findes allerede i sindet. Book en demo af Demensstuen hos Public Intelligence i Odense, i Birkerød eller på et plejehjem nær jer. Ring på: 7020 2272 eller Book demo.

Nogle mener, at velfærd kan måles på, hvor godt vi behandler samfundets svageste. I mange år har vi arbejdet med at skabe bedre vilkår for mennesker med demens. Vi har opkvalificeret personalet, oplyst samfundet, skaffet demens-venner, afholdt demens-uger, skabt demens-landsbyer og meget mere. Alt sammen med den bedste intention om at forbedre livet for mennesker med demens. Men hvad nu, hvis initiativerne har haft den modsatte effekt?

Bliv ringet op

Indsæt venligst Navn
Indsæt venligst Telefonnummer