Indlæg af

Relation til pårørende

Pårørende til mennesker med demens oplever ofte stor sorg og frustration, når de mærker, at deres kære glider fra dem. Mennesker med demens kan forandre sig voldsomt – og de pårørende kan ikke stille noget op. Det kan gøre det vanskeligt at bevare en givende relation.

Stimulistuer

En borger med demens påvirkes af mange forskellige faktorer både inde i personen selv og fra omgivelserne. Ifølge sanseintegrationsteorier kan det at påvirke sanserne hos en borger med udadreagerende adfærd fremme trivsel og tryghed samt begrænse borgerens oplevelse af stress, uro og angst.

Bliv ringet op

Indsæt venligst Navn
Indsæt venligst Telefonnummer