Bedre livskvalitet

UDFORDRING

For at gøre Danmark til et mere demensvenligt samfund, hvor mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt og værdigt liv, indgik regeringen og andre partier i 2016 en aftale: Den Nationale Demenshandlingsplan 2017-2025.

Handlingsplanen opstiller tre nationale mål, som understøttes af initiativer indenfor fem fokusområder. De handler blandt andet om at mindske brug af antipsykotisk medicin med 50% , om at skabe bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering og at støtte til mennesker med demens og pårørende. CalmViso Demensstuen tilbyder alternative handlemuligheder, som taler ind i handlingsplanen på flere områder.

På plejehjemmene kan stuen anvendes målrettet. Mennesker med demens er i øget risiko for at komme i delir, og der er en formodning om, at stress kan forværre tilstanden. Derfor er det vigtigt, at omgivelserne tilpasses den enkeltes kognitive formåen. Tilstanden kan være livstruende, og en læge skal altid tilkaldes med det samme.

Mennesker med demens har ofte også en forstyrret døgnrytme. Det betyder, at de fx kan være vågne hele natten og derfor bliver meget urolige. Andre bliver vrede og udad reagerende, fx når de skal bades, fordi situationen kan gøre dem utrygge.

HANDLING

Maria Tønnersen* har erfaring med at arbejde med lys, musik, billeder og film i Calmviso Demensstuen. Hun ved, at det giver nogle andre værktøjer end medicin. Det kan fx være i forbindelse med delir, hvor den rigtige lyssætning og musik kan påvirke hormonsystemet og virke beroligende i den akutte situation og som supplerende behandling indtil tilstanden normaliseret.

Ved beboere, som vandrer om natten eller som har forstyrret døgnrytme, kan det også være en stor hjælp at køre deres seng helt ind i demensstuen. Her er erfaringen, at den rigtige belysning og billeder fx af nattehimlen og lyden af rislende vand kan virke beroligende og over tid være med til at vende døgnrytmen. Selvom det ikke er en hurtig metode, er det et godt værktøj og kan være et supplement og alternativ til medicin.

(…) vi brugte en film af nattehimlen med stjerner og vand og tonede så helt ned til nattebelysning. På den måde prøvede vi at få vendt døgnrytmen for beboeren ved hjælp af Demensstuen. Det kunne godt tage en uge. Det er ikke et quick fix, heller ikke i forhold til medicin, men efter en uge fandt beboeren en anden rytme.

Demensstuen kan også bruges i situationer, hvor der skal tages blodprøver, når en beboer skal i bad eller have skiftet ble. De situationer har mange mennesker med demens svært ved at forstå, og kan derfor reagere agressivt. Her handler det om at flytte defokusere ved at finde noget, der interesserer dem. Også her er Demensstuen en stor hjælp.

RESULTAT

Det er tit i de akutte situationer, at der er behov for at have en alternativ løsning eller handlemulighed. Her kan Demensstuen være virkelig god til at aflede opmærksomheden og finde noget, der kan virke beroligende for beboeren med demens.

Jeg har prøvet at sidde med en beboer, som simpelthen ikke ville i bad. Vi fandt så ud af, at han havde været vinterbader og viste en film med noget vand. Han blev optaget af filmen og samtidig kunne vi klatvaske ham i noget koldt vand. Det er jo helt tosset, men alternativet var potentiel magtanvendelse.

*Maria Tønnersen arbejder indenfor demensområdet og er tidligere leder for et demensafsnit på et plejehjem.

Bliv ringet op

Indsæt venligst Navn
Indsæt venligst Telefonnummer