CalmViso Stuen

CalmViso Demensstue er et stimulirum, der giver mennesker med demens en ny måde at være sammen med andre på. Rummet er designet med billeder, lys og lyd, der skaber gode rammer for, at borgeren med demens kan føres tilbage til positive stemninger og glemte minder.

CalmViso Demensstuen består af en storskærm (100″), en projektor, lyd, lyspaneler med døgnrytmelys og over 450 forskellige film- og billedfiler, som man kan tilpasse den enkelte borgers interesser og livsforløb via hjælpeskærmen.

CalmViso Demensstuen består af en storskærm (100″), en projektor, lyd, lyspaneler med døgnrytmelys og over 450 forskellige film- og billedfiler, som man kan tilpasse den enkelte borgers interesser og livsforløb via hjælpeskærmen.

Søg midler til CalmViso

Der afsættes løbende statslige og private midler til nye projekter, der kan styrke omsorgen i ældreplejen. Vi kan hjælpe jer med ansøgningen.

Søg midler til CalmViso

Der afsættes løbende statslige og private midler til nye innovative projekter, der kan styrke omsorgen i ældreplejen. Vi kan hjælpe jer med ansøgningen.

Som navnet antyder er Demensstuen som udgangspunkt tænkt som et afslappende opholdsrum. Men praksis har vist, at man også med fordel kan installere Demensstuer i funktionsrum for at lette og lindre den daglige pleje af borgere med demens.

Når man køber CalmViso Demensstuen, følger der udover udstyr og installation, også uddannelse af personale med i pakken. Derudover tilbyder vi månedlige servicetjek, brush ups og efteruddannelses-workshops til faste og nye medarbejdere.

Når man køber CalmViso Demensstuen, følger der udover udstyr og installation, også uddannelse af personale med i pakken. Derudover tilbyder vi månedlige servicetjek, brush ups og efteruddannelses-workshops til faste og nye medarbejdere.

Rådgivning er en del af løsningen

Med CalmViso-løsningen følger også direkte adgang til vores demensfaglige support, hvor du kan få svar på spørgsmål og sparre med en kompetent demensfaglig person.

Rådgivning er en del af løsningen

Med CalmViso-løsningen følger også direkte adgang til vores demensfaglige support, hvor du kan få svar på spørgsmål og sparre med en kompetent demensfaglig person.

Personalet kan altid ringe til vores hotline med spørgsmål af både faglig og teknisk karakter. Vi er særligt glade for at kunne tilbyde vores demens-faglige team og vores demens-gruppe på Facebook, som er et Erfa-forum for brugere af CalmViso Demensstuen.

Med vedtagelsen af den Nationale Demenshandlingsplan 2017-2025 blev der samtidig afsat en pulje på 470 mio., som kommunerne kan søge. Blandt andet til indretning af mere demens-egnede plejeboliger og -hjem. Dertil kommer en række regionale og lokale puljer, som ydermere giver penge til tiltag, der kan fremme de nationale mål.

Med vedtagelsen af den Nationale Demenshandlingsplan 2017-2025 blev der samtidig afsat en pulje på 470 mio., som kommunerne kan søge. Blandt andet til indretning af mere demens-egnede plejeboliger og -hjem. Dertil kommer en række regionale og lokale puljer, som ydermere giver penge til tiltag, der kan fremme de nationale mål.

Bliv ringet op

Indsæt venligst Navn
Indsæt venligst Telefonnummer