Demensvenligt samfund

I 2016 blev der indgået en aftale om en langsigtet handlingsplan på demensområdet. Den Nationale Demenshandlingsplan 2017-2025 stiller krav til alle landets kommuner om bedre rammer, bedre diagnosticering og bedre behandling af mennesker med demens.

Handlingsplanens 3 overordnede mål lyder:

  • Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner
  • Flere mennesker med demens skal udredes og 80% skal have en specifik diagnose
  • Pleje- og behandlingsindsatsen skal forbedres, så forbruget af antipsykotisk medicin halveres frem mod år 2025.

Under de tre hovedmål ligger en række konkrete initiativer. Blandt andet at kommunerne skal indrette flere demensvenlige plejehjem og -boliger.

Mange kommuner er allerede i fuld gang med ombygning og tilpasning af de eksisterende plejeboliger. Og når der bygges nyt, er der fokus på demens-egnethed. Det kan blandt andet være ved at integrere velfærdsteknologier som Demensstuen i indretning og behandling.

Demensstuen

Når vi i fremtiden skal vælge, hvor vores pårørende med demens skal bo, vil det være muligt at vælge udfra en national mærkningsordning, der rangerer plejehjem og -boliger efter, hvor demensegnede de er. En Demensstue kan være et tiltag, der kvalificerer et plejehjem eller -bolig til at være demensegnet.

I august måned 2020 kom der en ny pulje på 345 mio. kr., som kommunerne kan søge til innovative tiltag, der kan styrke omsorg og nærvær i ældreplejen.

Læs mere om Den Nationale Demenshandlingsplan her.

Bliv ringet op

Indsæt venligst Navn
Indsæt venligst Telefonnummer