Demensstuer til flere formål

Demensstuen er som udgangspunkt tænkt som et afslappende opholdsrum. Men praksis har vist, at man også med fordel kan installere Demensstuer i funktionsrum for at lette og lindre den daglige pleje af borgere med demens.

Sansepåvirkning kan afhjælpe forskellige praksisudfordringer som fx bleskift, toiletbesøg og personlig hygiejne. Men også svære enkeltsituationer kan blive nemmere, hvis borgeren er optaget af noget andet.

Her er en inspirationsliste* til situationer, hvor Demensstuen kunne være en hjælp for både borgeren med demens og omsorgsmedarbejderen:

  • Indflytninger
  • Undersøgelser af forskellig art, fx blodprøvetagning
  • Palliativ indsats
  • Agiteret adfærd
  • Urolig eller uhensigtsmæssig vandring
  • Forstyrret døgnrytme
  • Personlig hygiejne
  • Begyndende delir (CalmViso må dog aldrig stå alene)
  • Vrede og udadreagerende adfærd.

Men også i helt almindelige hverdagsaktiviteter som fx: måltider, motion, fodbad, musik, streaming af søndagsprædiken, oplæsning, træning af færdigheder, online møder med pårørende osv. kan CalmViso bruges.

Ser vi det i bredere perspektiv, kunne man sågar tænke løsningen ind til deciderede funktionsrum som fx Demens-spisekøkkenet, Demens-soveværelset eller Demensværestedet. Demensstuen kan altså både bruges akut og forebyggende.

På nogle plejehjem har man installeret Demensstuen i beboerrum, så flere borgere får glæde af oplevelserne sammen og stimuleres til indbyrdes samtaler, bevægelse eller blot beroligende nærvær og hvile.

Det er klart, at Demensuiten aldrig kan stå alene i behandlingen af mennesker med demens. Men løsningen er med til at skabe rammerne for øget tryghed, nærvær og en følelse af værdighed i en udfordret hverdag.

Kilder: PH Metropol rapport; Brugen af stimulistuer til mennesker med demens, udgivet 2019 og G. Allen Power, ”Demens – berøvet og bedøvet”, udgivet 2015.

Bliv ringet op

Indsæt venligst Navn
Indsæt venligst Telefonnummer