Øget fokus på demens

Hvert år får ca. 15.000 danskere diagnosen demens. Men man regner med, at sygdommen rammer endnu flere, da ikke alle med symptomer, bliver udredt. I dag er der 35.100 mennesker over 65 år, der er diagnosticeret med demens i Danmark.

Mange af de diagnosticerede bor på landets plejehjem. Men desværre rammes også yngre mennesker helt ned i 40-års alderen.

Demens kan endnu ikke helbredes. Det er en lidelse, der kun forværres over tid. Det stiller ekstra store krav til behandling og pleje, så livskvaliteten øges for de borgere, demnes rammer – så der ikke kun symptombehandles og afvikles.

I Danmark er der et politisk ønske om, at ældre skal blive boende i eget hjem, så længe som muligt. Derfor er de borgere, der flytter ind i plejeenheder ofte rigtig dårlige og plejekrævende. Og det gælder ikke mindst borgere med demens.

I Sundhedsstyrelsens vejledning på demensområdet står der, at man helst ikke skal behandle demens med antipsykotiske midler pga. øget risiko for alvorlige bivirkninger. Alligevel er netop den type medicin udbredt i demensbehandlingen.

Det vidner om, at der mangler gode alternativer til den traditionelle medicinske behandling af mennesker med demens, som måske samtidig kan aflaste personalet på plejehjem og i plejeboliger.

Her kan stimulibehandling og Demensstuen bidrage med nye måder at skabe oplevelser og samvær på, så mennesker med demens får mulighed for at leve livet – hele livet. Stimulistuerne kan både anvendes i akutte situationer til at skabe ro og mere forebyggende indsatser.

Bliv ringet op

Indsæt venligst Navn
Indsæt venligst Telefonnummer