Plejemetoder og omsorg

– skab meningsfuldt samspil med borgere med demens

En af følgevirkningerne ved demens er, at man gradvist mister sine funktionsevner. Hos den enkelte kan det medføre en følelse af identitetstab, tab af selvbestemmelse og værdighed, som kan give anledning til stor frustration og afmagt.

Demenssygdommen skaber også en øget risiko for social isolation, fordi personer med demens har sværere ved at kommunikere med deres omverden. Derfor er det vigtigt at fokusere på meningsfuldt samspil med andre mennesker, så personen med demens bevarer sit selvværd og føler sig tryg.

Se mennesket frem for sygdommen

Der er forskellige tilgange til pleje af borgere med demens, som varierer efter typen og hvor fremskredet stadiet af den enkelte borgers demenssygdom er. Det centrale er dog, at plejen tager udgangspunkt i mennesket frem for sygdommen. Med den personcentrerede omsorg er målet at styrke den enkelte borgers identitet, integritet og personlighed i trygge og stimulerende rammer.

Nogle af de mest anvendte pleje- og omsorgsmetoder er socialpædagogiske, personcentrerede og reminiscens. Fælles for metoderne er, at man bruger kommunikationsmæssige og psykologiske behandlingsmetoder, der tager afsæt i de problemer, borgeren med demens har – fx med at orientere sig, huske og opretholde et billede af sig selv og sin livshistorie. En identitet og en historie som ofte kan hjælpes på vej af lyd, lys og billeder sammen med et dybere kendskab til borgeren.

Den personcentrerede omsorg tager ofte udgangspunkt i den engelske psykolog Tom Kitwoods metode. Hans teori illustreres ofte med en blomst. Kronen symboliserer, at kærlighed er central og består af forskellige psykologiske behov. Rodnettet symboliserer, at personens situation afhænger af flere biopsykosociale faktorer. En sol over blomsten symboliserer, hvordan fysiske og psykiske omgivelser som indretning, netværk og demenspleje er afgørende for livssituationen og den oplevede livskvalitet.

Hvis du vil vide mere om demens og plejemetoder, kan du læse mere på videncenter for demens’ hjemmeside.

Bliv ringet op

Indsæt venligst Navn
Indsæt venligst Telefonnummer