Reminiscens-
metoden

Der er forskellige tilgange til pleje og omsorg af borgere med demens. Metoderne varierer alt efter typen og stadiet af den enkelte borgers demenssygdom. Den mest udbredte metode er ‘reminiscens’.

Styrket velbefindende og identitet

Reminiscensmetoden mål er at skabe velbefindende og at styrke det enkelte menneskes identitet, integritet og personlighed. Det handler om at sætte borgeren med demens’ oplevelser og behov i centrum frem for selve demens-sygdommen og på den måde skabe en effektiv genvej til ‘minder’ eller ‘genklang’.

Ved at stimulere sanserne med lyd, lys og billeder kan vi vække glemte minder og erindringer. Det skaber en øget identitetsfølelse og livskvalitet for borgeren med demens. Reminiscensmetoden udspringer af psykologer og psykiateres arbejde i 60’erne med at skabe livshistoriefortællinger sammen med ældre mennesker.

Stimulering af gode minder

Reminiscens betyder ”svagt efterladt spor af noget” eller ”mindelse om noget”. Og det har vist sig, at når man rammer emner, som personen med demens har særligt stærke erindringer om, kan personen pludselig huske mange detaljer og gengive begivenheder overraskende præcist. Desværre er det ikke til at sige, hvilke emner, der udløser stærke minder. Men jo mere vi sætter os ind i borgerens livshistorie, jo tættere kan vi komme på at indkredse væsentlige oplevelser og stemninger, der kan fremkalde en hukommelses-reaktion.

Billeder og musik som triggers

Reminiscensmetoden bygger på stimulering af sanserne gennem en ‘trigger’. En trigger kan være en tekst, et billede, et stykke musik, en genstand fra personens liv eller andet, der udløser en bestemt erindring. Metoden står på skuldrene af tidligere teorier om, hvordan vi kan stimulere og vække sanser, når en person er kognitivt svækket.

Forskning i effekten af reminiscens viser, at metoden virker gavnligt på både kognition, stemningsleje og praktisk funktionsniveau hos borgeren med demens. I undersøgelser, hvor pårørende har deltaget, oplever de også en væsentlig ændring af deres kæres psykiske belastning. Metoden har også vist sig positiv for såvel beboere og plejepersonale.

Derfor er der også stigende interesse for reminiscensmetoden og dens mulige bidrag til den daglige omsorg blandt ledere og ansatte inden for social- og sundhedsområdet.

Vil du vide endnu mere om reminiscens, kan du hente Sundhedsstyrelsens publikation om emnet.

Bliv ringet op

Indsæt venligst Navn
Indsæt venligst Telefonnummer