Stimulistuer

– et værktøj til forebyggende og akutte demensindsatser

En borger med demens påvirkes af mange forskellige faktorer både i personen selv og fra omgivelserne. Når vi påvirker sanserne hos en borger med udad-reagerende adfærd fremmer vi trivsel og tryghed og begrænser samtidig borgerens oplevelse af stress, uro og angst.

Udadreagerende adfærd fra borgere med demens er oftest et udtryk for manglende trivsel, fordi borgeren ikke får opfyldt grundlæggende fysiske og psykiske behov. Det kan være konkrete fysiske forhold, der ikke er håndteret ordentligt. Det kan være infektioner, smerter eller bivirkninger fra medicin. Men det kan også skyldes psykosociale forhold som manglende inklusion eller meningsfulde aktiviteter. En udadreagerende adfærd kan også opstå som respons på forandringer eller omstændigheder i borgerens omgivelser, der stiller krav til de svækkede, kognitive evner, som for eksempel at sortere i sanseindtryk.

Et hollandsk koncept

I Danmark er brugen af snoezelerum, sanserum og sansestuer blevet mere og mere udbredt. Konceptet stammer oprindeligt fra Holland, hvor en gruppe pædagoger i midten af 70’erne udviklede særlige sansehuse for fysisk og psykisk handicappede. Personer, der i deres hverdag oplevede begrænset sansestimulation pga. af deres handicaps.

‘Snoezelen’ er sammensat af de to hollandske ord: ‘snuffelen’ og ‘doezelen’, der betyder henholdsvis ‘at snuse’ og ‘at døse’. Et Snoezelhus indeholder et eller flere ‘snuse- og døserum’, hvor sanserne henholdsvis kan stimuleres og eller beroliges. Flere og flere danske plejecentre har de senere år valgt at indrette lignende stimulistuer, hvor man fjerner forstyrrende akustiske og visuelle stimuli udefra og målretter præcis de sanseindtryk, som plejepersonalet vurderer egnet til den enkelte borger med demens.

Indsatsen skal tilpasses den enkelte

Demensstuerne hjælper med til at reducere agitation, uro og følelsesmæssige udfordringer som angst og depression. Med lyd, lys og billeder kan man fremkalde positive minder og glemte ressourcer. For at opnå de bedste resultater, skal alle indsatser tilpasses og tilrettelægges med viden og respekt for den pågældende borgers situation: Hvor stor er borgerens funktionsnedsættelse? Hvilke sansemæssige udfordringer er der? Hvilket liv har borgeren levet? Kender man til ønsker for eget liv? Osv.

Indsatsen bør altid være tæt forbundet med den støtte, pleje og omsorg, borgeren i øvrigt modtager. Dertil har viden, kompetencer og organisering af indsatsen også stor betydning i arbejdet med at forebygge og reducere udadreagerende adfærd. En demensstue er indrettet som en hyggelig stue med lyd, lys og billeder – designet til at understøtte borgere med demens og deres specielle behov.

Vil du vide mere om stimulistuer, kan du læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Klik her

Bliv ringet op

Indsæt venligst Navn
Indsæt venligst Telefonnummer