Support

Personalet kan altid ringe til vores hotline med spørgsmål af både faglig og teknisk karakter. Vi er særligt glade for at kunne tilbyde vores demens-faglige team og vores demens-gruppe på Facebook, som er et Erfa-forum for brugere af CalmViso Demensstuen.

Vi tilbyder forskellige supportpakker imod brugerbetaling:

Teknisk support
Fri adgang til teknisk support pr. telefon eller mail til brugere af rummet i dagtimerne kl. 9-16 og fredag 9-15. Med i aftalen udskifter/repareres også CalmViso-dele.

Faglig support
Vores fagkonsulenter kan svare på spørgsmål og rådgive i konkrete brugssituationer med CalmViso. Både i forhold til akutte og forebyggende indsatser.

Faglig styrkelse af personale
Med 6 workshops om året er i sikret, at jeres personale er fagligt kompetente til at håndtere CalmViso og får den nyeste viden om mennesker med demens.

Bliv ringet op

Indsæt venligst Navn
Indsæt venligst Telefonnummer